CALCURSE - tekst-gebaseerde organizer

Abstract

Deze handleiding beschrijft de functionaliteit van calcurse en hoe die te gebruiken. Als eerste wordt de installatie vanaf de broncode beschreven, samen met de commandoregel-argumenten. Daarna, wordt de interface met alle instellingen die de werking van calcurse wijzigen, besproken. Als laatste wordt zowel de procedure van het melden van fouten in calcurse uitgelegd, alsook de manier waarop men kan meehelpen om calcurse te verbeteren.

Inhoudsopgave

1. Introductie

calcurse is een tekstgebaseerde kalender en planner. Het helpt om overzicht te houden over afspraken en alledaagse taken. Een aan te passen meldingssysteem herinnert de gebruiker aan komende deadlines, en de curses-gebaseerde interface kan aangepast worden aan de wensen van de gebruiker. Alle commando's zijn gedocumenteerd in een online hulpsysteem.

2. Overzicht

2.1 Inleiding

Ik begon te denken aan dit project toen ik bijna afgestudeerd was in de astrofysica... Het werd moeilijk om alles georganiseerd te houden en ik had behoefte aan een goed hulpmiddel om me daar bij te helpen. ;)

Ik hou van programma's die gebruik maken van de tekst-interface, omdat ze simpel, snel, overdraagbaar en efficient zijn, dus ik dacht eraan om een simpele tekst-interface kalender te programmeren. Ook wilde ik graag verder leren programmeren in de programmeertaal C, welke ik alleen in mijn vooropleiding had gebruikt. Zodoende zou ik dus leren programmeren in C, en mijn zaakjes voor elkaar krijgen.

Helaas studeerde ik af voordat ik klaar was met calcurse, maar ik was nog steeds geboeid door het project, in de hoop dat het ook voor anderen een handig programma zou zijn. En hier is dan het resultaat...

Waarom de naam 'calcurse', vraagt u zich af? Het is simpelweg een samentrekking van 'CALendar' en 'nCURSEs', de naam van de bibliotheek die gebruikt wordt om de gebruikers-interface aan te sturen.

2.2 Belangrijke kenmerken

Calcurse is multi-platform, neemt weinig systeembronnen in beslag, en is snel en betrouwbaar. Het moet gebruikt worden binnen een console of terminal, lokaal of op een aparte computer door middel van een connectie met een programma zoals ssh.

Calcurse kan op twee verschillende manieren gebruikt worden: interactieve of niet-interactieve modus. De eerste modus zorgt er voor dat men zijn eigen agenda bijna overal kan bekijken, dankzij de tekst-gebaseerde interface. Met de tweede modus, kan men makkelijk met geheugensteuntjes werken door calcurse met de juiste commandoregel-opties in een cron tab of shell init script te zetten.

Bovendien, is calcurse geschreven met de eindgebruiker in gedachten, en is dus zo gebruikersvriendelijk mogelijk. Dit betekent dat er een volledige hulp-functie is, en de beschikbare acties altijd op het scherm staan in de statusbalk. De gebruikers-interface is ook aan te passen, en men kan tussen verschillende kleurenschema's en layout-combinaties kiezen. Key bindings are also configurable, to fit everyone's needs. En als laatste, is er het configurabele meldingssysteem, dat gebruikers verwittigt van op handen zijnde afspraken. The reminders are sent even if the user's interface is not running, as calcurse is able to run in background.

3. Installatie

3.1 Benodigheden

3.1.1 ncurses bibliotheek

Calcurse maakt alleen gebruik van een C compiler, zoals cc of gcc, en de ncurses bibliotheek. Het is onwaarschijnlijk dat er nog geen juiste versie van ncurses op uw computer staat, maar indien het niet zo is, is het via de volgende url te vinden:

http://ftp.gnu.org/pub/gnu/ncurses/

Note: It is also possible to link calcurse against the ncursesw library (ncurses with support for unicode). However, UTF-8 is not yet supported by calcurse.

3.1.2 gettext bibliotheek

calcurse ondersteunt internationalisatie (i18n genoemd hierna) door middel van gettext. Dit betekent dat calcurse berichten in verschillende talen kan weergeven, indien gecompileerd met native language support (NLS).

NLS is optioneel en als het niet nodig is, kan het uitgeschakeld worden. Dit wordt gedaan door --disable-nls als optie mee te geven aan configure (zie sectie Installatieprocedure). Om te zien of gettext op het systeem aanwezig is, kan er gezocht worden naar het libintl.h header bestand b.v.:

locate libintl.h

Indien het header bestand niet gevonden wordt, kan het via de volgende url verkregen worden:

http://ftp.gnu.org/pub/gnu/gettext/

Noot: Zelfs als libintl.h gevonden wordt, is het misschien beter om de lokatie van het bestand tijdens de Installatieprocedure) mee te geven aan configure door middel van --with-libintl-prefix. Het zou kunnen, dat configure de bibliotheek niet kan vinden, als het op een niet-gangbare plaats geïnstalleerd is.

3.2 Installatieprocedure

Als eerste moet het volgende archief uitgepakt worden met gunzip en untar:

tar zxvf calcurse-2.8.tar.gz

Zodra de benodigde pakketten geïnstalleerd zijn en het archief uitgepakt is, is de installatieprocedure vrij simpel, via de standaard drie stappen:

 1. ./configure
 2. make
 3. make install (mogelijk root privileges nodig)

Typ ./configure --help om een lijst te zien van mogelijke opties.

4. calcurse basis

4.1 Het aanroepen van calcurse

4.1.1 Commandoregel-opties

calcurse accepteert de volgende opties op de commandoregel (zowel korte en lange opties worden ondersteund):

-a, --appointment
Geeft de afspraken van vandaag weer en verlaat het programma.

Noot: de te gebruiken kalender waaruit de afspraken gelezen moeten worden, kan gekozen worden met de '-c' vlag.

-c <file>, --calendar <file>
Kies het te gebruiken kalenderbestand. De standaardkalender is ~/.calcurse/apts (zie sectie calcurse bestanden).
-d <date|num>, --day <date|num>
Geef de afspraken weer van de gegeven datum of van het gegeven aantal komende dagen, afhankelijk van de opties. Er zijn twee mogelijkheden:
 • een datum (possible formats described below).
 • een nummer 'n'.
In het eerste geval, wordt een lijst met afspraken voor de gegeven datum weergegeven, terwijl in het tweede geval, een lijst met afspraken voor de komende 'n' aantal dagen wordt weergegeven. Als je bijvoorbeeld calcurse -d 3 intypt, zullen de afpraken voor vandaag, morgen en overmorgen worden weergegeven.
Possible formats for specifying the date are defined inside the general configuration menu (see General options), using the input_datefmt variable.

Noot: Net zoals bij de '-a' vlag, kan de te gebruiken kalender worden gekozen met de '-c' vlag.

-D <dir>, --directory <dir>
Specificeer de te gebruiken directory. Deze optie kan niet samen met -c gebruikt worden. Als geen directory is gegeven, wordt standaard '~/.calcurse/' gebruikt.
-h, --help
Geeft een korte hulptekst weer, met de ondersteunde commandoregel-opties en verlaat het programma.
-i <file>, --import <file>
Importeer de icalender-data uit file.
-n, --next
Geeft de eerstvolgende afspraak weer die binnen 24 uur valt en verlaat het programma. De weergegeven tijd is het aantal uren en minuten tot de afspraak.

Noot: de te gebruiken kalender met de afspraken, kan gekozen worden met de '-c' vlag.

-N, --note
Indien gebruikt met de '-a' of 't' vlag, wordt ook de inhoud van de gerelateerde noot weergegeven.
-r[num], --range[=num]
Geeft de gebeurtenissen en afspraken voor num aantal dagen weer. Als num niet is gegeven wordt een dag gebruikt.
-s[date], --startday[=date]
Print gebeurtenissen en afspraken voor datum en stopt. Als er geen datum wordt gegeven, wordt de huidige datum gebruikt.
-S<regex>, --search=<regex>
When used with the '-a', '-d', '-r', '-s', or '-t' flag, print only the items having a description that matches the given regular expression.
--status
Display the status of running instances of calcurse. If calcurse is running, this will tell if the interactive mode was launched or if calcurse is running in background. The process pid will also be indicated.
-t[num], --todo[=num]
Geef de 'todo' lijst weer en verlaat het programma. Als het optionele nummer num wordt meegegeven, zullen alleen de todo's met de prioriteit gelijk aan num worden weergegeven.
The priority number must be between 1 (highest) and 9 (lowest). It is also possible to specify '0' for the priority, in which case only completed tasks will be shown.

-v, --version
Geeft het versienummer van calcurse weer en verlaat het programma.
-x[format], --export[=format]
Exporteer data van de gebruiker naar een bepaald formaat. Gebeurtenissen, afspraken en taken worden geconverteerd en naar stdout gezonden. Er is een keuze uit twee formaten: ical en pcal (zie sectie Links beneden). Als het optionele argument formaat niet is gegeven, zal het ical formaat worden gebruikt.

Noot: Om de data te exporteren naar een bestand, kan men de standaard output omleiden met een commando zoals: $ calcurse --export > my_data.dat

4.1.2 Omgevingsvariabele voor i18n

calcurse kan gecompileerd worden met native language support (zie gettext bibliotheek). Als je berichten wilt zien in je moedertaal, kijk dan eerst na of het beschikbaar is door naar het po/LINGUAS bestand te kijken. Dit bestand geeft de beschikbare talen weer door middel van twee letters. (Voorbeeld, fr duidt frans aan). Indien je je taal niet vindt, zouden we het op prijs stellen, als je meehelpt met het vertalen van calcurse (zie Hoe kan ik helpen?).

Als je taal beschikbaar is, start calcurse met het volgende commando:

LC_ALL=fr_FR calcurse

waar fr_FR de locale naam van dit voorbeeld is, maar veranderd moet worden naar de locale van de gewenste taal.

De te gebruiken karakterset zou ook gespecificeerd moeten worden, omdat anders in bepaalde gevallen de accenten en dergelijke niet correct weergegeven worden. De karakterset wordt gekozen in het begin van het po bestand, dat overeenkomt met de gewenste taal. Je kan bijvoorbeeld in het fr.po bestand zien dat het gebruik maakt van de iso-8859-1 karakterset, dus om calcurse te starten, kan het volgende commando worden gebruikt:

LC_ALL=fr_FR.ISO8859-1 calcurse

4.1.3 Andere omgevingsvariabelen

De volgende omgevingsvariabelen bepalen hoe calcurse werkt:

VISUAL
Specificeert welke externe editor wordt gebruikt voor het schrijven van een noot.
EDITOR
als de VISUAL omgevingsvariabele niet is ingesteld, zal de inhoud van EDITOR worden gebruikt voor het bepalen van de externe editor. Als beide variabelen niet zijn ingesteld zal /usr/bin/vi worden gebruikt.
PAGER
Specificeert met welk programma een noot wordt weergegeven. Als de variabele leeg is, zal /usr/bin/less gebruikt worden.

4.2 Gebruikers-interface

4.2.1 Niet-interactieve modus

calcurse wordt in niet-interactieve modus gestart, als ten minste een van de volgende opties wordt gebruikt: -a, -d, -h, -n, -t, -v, -x, Dit betekent dat de gewenste informatie wordt getoond, en dat daarna calcurse simpelweg wordt verlaten en men weer terug is bij de shell prompt.

Op deze manier, kan men een regel zoals 'calcurse --todo --appointment' in zijn init config bestand zetten, zodat bij het inloggen de takenlijst en afspraken van vandaag worden weergegeven.

4.2.2 Interactieve modus

Note: Key bindings that are indicated in this manual correspond to the default ones, defined when calcurse is launched for the first time. If those key bindings do not suit user's needs, it is possible to change them within the keys configuration menu (see key bindings).

Als calcurse zonder opties of alleen met de -c optie wordt aangeroepen, wordt calcurse in interactieve modus gestart. In deze modus, wordt er een interface getoond, dat drie verschillende panels (panelen) bevat, waartussen je kan schakelen door middel van de 'TAB' toets, een notify-bar (informatiebalk), en een statusbar (statusbalk) (zie onderstaand figuur).


  afspraken panel---.                  .---kalender panel
           |                  | 
           v                  v
 +------------------------------------++----------------------------+
 |     Afspraken         ||     Kalender     |
 |------------------------------------||----------------------------|
 |         (|) April 6, 2006 ||     April 2006     |
 |                  || Ma Di Wo Do Vr Za Zo |
 |                  ||           1  2 |
 |                  || 3  4  5  6  7  8  9 |
 |                  || 10 11 12 13 14 15 16 |
 |                  || 17 18 19 20 21 22 23 |
 |                  || 24 25 26 27 28 29 30 |
 |                  ||              |
 |                  |+----------------------------+
 |                  |+----------------------------+
 |                  ||      Taken      | taken
 |                  ||----------------------------| panel
 |                  ||              |  |
 |                  ||              |  |
 |                  ||              |<--.
 |                  ||              |
 +------------------------------------++----------------------------+
 |---[ Ma 2006-11-22 | 10:11:43 ]---(apts)----> 01:20 :: lunch <---|<--.
 +------------------------------------------------------------------+ informatie
 | ? Help   R Herteken H/L -/+1 Dag   G Ga Naar  C Config  | balk
 | Q Einde  S Opslaan  J/K -/+1 Week  Tab Schakelen       |<-. 
 +------------------------------------------------------------------+ |
                                    |
                                 statusbalk

    

Het eerste panel geeft een kalender weer, die het mogelijk maakt om een bepaalde datum te kiezen. Het tweede panel bevat de afspraken en gebeurtenissen van die dag. Het laatste panel bevat een lijst met taken (todo's) die nog moeten gebeuren, maar niet aan een bepaalde dag zijn toegewezen.

Depending on the selected view, the calendar could either display a monthly (default as shown in previous figure) or weekly view. The weekly view would look like the following:


+------------------------------------+
|       Calendar       |
|----------------------------(# 13)--|
|  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   |
|   29 30 31 01 02 03 04   |
|                <----+-- slice 1: 00:00 to 04:00 AM
|    -- -- -- -- -- --    |
|                <----+-- slice 2: 04:00 to 08:00 AM
|    -- -- -- -- -- --    |
|                <----+-- slice 3: 08:00 to 12:00 AM
|  - -- -- -- -- -- -- - <-+-- midday
|                <----+-- slice 4: 12:00 to 04:00 PM
|    -- -- -- -- -- --    |
|                <----+-- slice 5: 04:00 to 08:00 PM
|    -- -- -- -- -- --    |
|                <----+-- slice 6: 08:00 to 12:00 PM
+------------------------------------+

    

The current week number is displayed on the top-right side of the panel (# 13 meaning it is the 13th week of the year in the above example). The seven days of the current week are displayed in column. Each day is divided into slices of 4 hours each (6 slices in total, see figure above). A slice will appear in a different color if an appointment falls into the corresponding time-slot.

In het afspraken panel, staat vlak voor de datum het '(|)' teken. Dit geeft de huidige fase van de maan aan. Afhankelijk van de fase, kunnen de volgende tekens worden gezien:

' |) ':
eerste kwartier
' (|) ':
volle maan
' (| ':
laatste kwartier
' | ':
nieuwe maan
geen teken:
huidige fase van de maan correspondeert met geen van bovenstaande fases

Aan de onderkant van het scherm is de statusbalk, die de mogelijke acties en de daarbij horende toetscombinaties weergeeft.

Net boven de statusbalk is de informatiebalk, die van links naar rechts het volgende toont: de huidige datum, de huidige tijd, het kalenderbestand dat in gebruik is (apts in het bovenstaand voorbeeld, dat het standaardkalender bestand is, zie de volgende sectie), en de volgende afspraak binnen 24 uur. In het voorbeeld staat dat het over een uur en twintig minuten tijd is voor de lunch.

Noot: Voor sommige acties, zoals het bewerken of toevoegen van een item, is het nodig dat er tekst wordt ingevoerd. Dit wordt gedaan met de hulp van de ingebouwde editor.

Als een regel met tekst langer is dan de breedte van het scherm, wordt er in de editor een '>', '*', or '<' karakter getoond in de laatste kolom, wat aanduid dat er respectievelijk meer karakters achter, voor en achter, of voor de huidige positie staan. De tekstregel schuift horizontaal mee als het nodig is.

Sommige bewerkingscommando's zijn gebonden aan speciale controle karakters. Hierna zijn de beschikbare bewerkingscommando's weergegeven ('^' staat voor de control-toets):

^a:
verplaats de cursor naar het begin van de invoerregel
^b:
verplaats de cursor terug
^d:
verwijder een karakter voorwaarts
^e:
verplaats de cursor naar het einde van de invoerregel
^f:
verplaats de cursor voorwaarts
^h:
verwijder een karakter terug
^k:
verwijder de invoer vanaf de cursor naar het einde van de regel
ESCAPE:
annuleert het bewerken

4.3 Background mode

When the daemon mode is enabled in the notification configuration menu (see Notify-bar settings), calcurse will stay in background when the user interface is not running. In background mode, calcurse checks for upcoming appointments and runs the user-defined notification command when necessary. When the user interface is started again, the daemon automatically stops.

calcurse background activity can be logged (set the notify-daemon_log variable in the notification configuration menu), and in that case, information about the daemon start and stop time, reminders' command launch time, signals received... will be written in the daemon.log file (see section files).

Using the --status command line option (see section Command line arguments), one can know if calcurse is currently running in background or not. If the daemon is running, a message like the following one will be displayed (the pid of the daemon process will be shown):

calcurse is running in background (pid 14536)

Note: To stop the daemon, just send the TERM signal to it, using a command such as: 'kill daemon_pid', where daemon_pid is the process id of the daemon (14536 in the above example).

4.4 calcurse bestanden

De volgende structuur wordt in je $HOME directory aangemaakt, of in de door -D aangeduide directory) als calcurse voor de eerste keer wordt gestart:

$HOME/.calcurse/
      |___notes/
      |___conf
      |___keys
      |___apts
      |___todo
    
notes/:
deze subdirectory bevat de beschrijvingen van de noten die zijn bijgesloten bij afspraken, gebeurtenissen of taken. Voor elke noot wordt er een tekstbestand aangemaakt. Dit bestand heeft een unieke naam dat bepaald wordt door mkstemp(3). Deze naam heeft echter geen enkel verband met de beschrijving van het corresponderende item.
conf:
bevat de configuratie van de gebruiker.
keys:
this file contains the user-defined key bindings
apts:
bevat alle gebeurtenissen en afspraken van de gebruiker.
todo:
bevat de takenlijst.

Note: If the logging of calcurse daemon activity was set in the notification configuration menu, the extra file daemon.log will appear in calcurse data directory. This file contains logs about calcurse activity when running in background.

4.5 Import/Export mogelijkheden

De import en export mogelijkheden van calcurse zijn als volgt:

4.5.1 Import

Data in icalender formaat, zoals beschrevein in de rfc2445 specificatie (zie links sectie beneden), kan geïmporteerd worden in calcurse. De Calcurse ical parser is op versie 2.0 van deze specificatie gebaseerd. Van nu af aan echter, zal alleen een subset worden ondersteund.

Hier volgt het icalendar formaat zoals calcurse het gebruikt:

Het icalender "DESCRIPTION"-veld (omschrijving) zal worden geconverteerd naar het eigen formaat van calcurse, door het toevoegen van een noot. Als een "VALARM"-veld is gevonden, zal het worden gemarkeerd als belangrijk en zal de gebruiker een melding krijgen (alleen bij afspraken).

Hier zijn de velden die niet worden gebruikt:

4.5.2 Export

Twee export formaten zijn voorradig: ical en pcal (zie sectie Links beneden voor meer informatie over deze formaten).

4.6 Online hulp

De ingebouwde hulp kan waar nodig aangeroepen worden door middel van de '?' toets. Tijdens het gebruik van de hulpschermen kan een specifiek commando opgevraagd worden door op de toetscombinatie te drukken van dat commando.

5. Opties

Alle opties van calcurse zijn aan te passen vanuit het Configuratie menu. Als je op 'C' drukt, kom je in een submenu met 5 keuzes: Druk opnieuw 'C' om naar de configuratie van de kleurenschema's te gaan, druk op 'L' om naar de hoofdindeling van calcurse te gaan (in andere woorden, waar de 3 panels op het scherm komen), druk op 'G' om een aantal algemene opties in te stellen, pressing 'K' opens the key bindings configuration menu, en als laatste kan de informatiebalk worden aangepast worden met de toets 'N'.

5.1 Algemene opties

Met de volgende opties kan calcurse naar wens ingesteld worden:

automatisch_opslaan (standaard: ja)
Door deze optie wordt de data van de gebruiker automatisch opgeslagen (indien ingesteld op ja) bij het afsluiten.

Let op: De data wordt niet automatisch opgeslagen als automatisch_opslaan ingesteld is op nee. Dit betekent dat de gebruiker op 'S' moet drukken om de gewijzigde data te bewaren.

periodic_save (default: 0)
If different from '0', user's data will be automatically saved every periodic_save minutes. When an automatic save is performed, two asterisks (i.e. '**') will appear on the top right-hand side of the screen).
einde_bevestigen (standaard: ja)
Bij het beëindigen van calcurse, zal er om een bevestiging worden gevraagd, als de optie op ja is ingesteld. Zoniet, dan zal calcurse zonder bevestigingsvraag eindigen, als er op 'Q' wordt gedrukt.
bevestig_verwijderen (standaard: ja)
Als deze optie op ja is ingesteld, zal er om een bevestiging gevraagd worden voor het wissen van een item door middel van een toetsdruk op 'D' (dit kan een todo, afspraak, of gebeurtenis zijn. Anders zal er geen bevestiging nodig zijn voor het wissen van een item.
overslaan_systeem_dialoog (standaard: nee)
Als deze optie ingesteld is op ja zullen de systeem dialogen gerelateerd aan het opslaan en laden van data worden overgeslagen. Dit zorgt ervoor dat calcurse sneller opstart en afsluit.
overslaan_progressie_balk (standaard: nee)
Indien ingesteld op ja, zal deze optie er voor zorgen dat de progressie balk, die normaal gesproken getoond wordt bij het opslaan van data naar bestand, verdwijnt. Ingesteld op ja>, wordt de progressie balk getoond samen met de bestandsnaam. (zie sectie calcurse bestanden).
calendar_default_view (default: 0)
If set to 0, the monthly calendar view will be displayed by default otherwise it is the weekly view that will be displayed.
week_begint_op_maandag (standaard: ja)
Er kan gekozen worden tussen maandag en zondag als de eerste dag van de week. Als week_begint_op_maandag ingesteld is op ja, dan zal maandag als eerste staan in het kalender overzicht. Anders staat zondag als eerste dag van de week.
output_datefmt (standaard: %D)
Deze optie geeft het te gebruiken formaat aan bij datums in niet-interactieve modus. Standaard worden de datums als volgt weergegeven: mm/dd/aa. Het is mogelijk om alle mogelijke formaten te zien, door man 3 strftime in een terminal in te typen.
input_datefmt (standaard: 1)
Met deze optie wordt het formaat aangeven dat zal worden gebruikt om datums in te voern in calcurse. Er zijn four keuzes:
 1. mm/dd/yyyy
 2. dd/mm/yyyy
 3. yyyy/mm/dd
 4. yyyy-mm-dd

5.2 Key bindings

One can define it's own keybindings within the 'Keys' configuration menu. The default keys look like the one used by the vim editor, especially the displacement keys. Anyway, within this configuration menu, users can redefine all of the keys available from within calcurse's user interface.

To define new keybindings, first highlight the action to which it will apply. Then, delete the actual key binding if necessary, and add a new one. You will then be asked to press the key corresponding to the new binding. It is possible to define more than one key binding for a single action.

An automatic check is performed to see if the new key binding is not already set for another action. In that case, you will be asked to choose a different one. Another check is done when exiting from this menu, to make sure all possible actions have a key associated with it.

The following keys can be used to define bindings:

While inside the key configuration menu, an online help is available for each one of the available actions. This help briefly describes what the highlighted action is used for.

5.3 Kleurenschema's

De kleurenschema's van calcurse zijn aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Om het standaard schema te wijzigen, zijn er in het configuratiescherm de mogelijke opties weergegeven voor voor- en achtergrondkleuren. Door met de pijltjes-toetsen of de calcurse-toetsen de cursor te verplaatsen, en met 'X' of spatie een kleur te selecteren, kan de gebruiker de kleur toegepast zien. Het is ook mogelijk om de standaard kleuren van de terminal te gebruiken. Selecteer hiervoor de corresponderende optie.

De kleuren van de randen, titels, toetshulp, en algemene informatie binnen de statusbalk zullen worden aangepast. Er is ook een zwart-wit schema, voor terminals die geen kleuren ondersteunen.

Noot: Afhankelijk van het type terminal en van de $TERM omgevingsvariabele, is het mogelijk dat kleur wel of niet wordt ondersteund. Indien gepoogd wordt de kleuren te veranderen, terwijl de terminal geen kleuren ondersteund, zal er een foutbericht verschijnen. Als bekend is dat de terminal kleuren ondersteund, maar niet getoond worden door calcurse, probeerd dan om de waarde van de $TERM variabele te veranderen in iets anders (zoals bijvoorbeeld xterm-xfree86)

5.4 Layout configuratie

De layout stelt de positie van de panels van calcurse in. Bij de standaard layout is de positie van het kalender panel in de terminal rechtsboven, het todo-panel rechtsonder, en het afspraken panel wordt aan de linkerkant van het scherm getoond (zie het figuur in sectie Interactieve modus voor een voorbeeld van de standaard layout). Door een andere layout te kiezen in het configuratie scherm, kan de gebruiker calcurse zo het beste aan zijn behoeftes aanpassen.

The following option is used to modify the layout configuration:

layout (default: 0)
Eight different layouts are to be chosen from (see layout configuration screen for the description of the available layouts).

5.5 Sidebar configuration

The sidebar is the part of the screen which contains two panels: the calendar and, depending on the chosen layout, either the todo list or the appointment list.

The following option is used to change the width of the sidebar:

side-bar_width (default: 0)
Width (in percentage, 0 being the minimum width) of the side bar.

5.6 Informatiebalk instellingen

De volgende opties stelt het gedrag van de informatiebalk in:

informatiebalk_toon (standaard: ja)
Deze optie stelt in of de informatiebalk getoond wordt op het scherm of niet.
informatiebalk_datum (standaard: %a %F)
Door middel van deze optie, kan ingesteld worden hoe de datum wordt weergegeven in de informatiebalk. Alle mogelijkheden kunnen gezien worden door man 3 strftime in de terminal te typen.
informatiebalk_tijd (standaard: %T)
Door middel van deze optie, kan insteld worden hoe de huidige tijd wordt weergegeven in de informatiebalk. weergegeven in de informatiebalk. Alle mogelijkheden kunnen gezien worden door man 3 strftime in de terminal te typen.
informatiebalk_waarschuwing (standaard: 300)
Indien een afspraak binnen de tijd valt die is ingesteld in 'informatiebalk_waarschuwing', begint de weergave van die boodschap te knipperen. Zo wordt de gebruiker gewaarschuwd, dat er een op handen zijnde afspraak is. Bovendien zal het commando uitgevoerd worden dat is gedefinieerd door informatiebalk_commando.
informatiebalk_commando (standaard: printf '\a')
Deze optie geeft het commando weer dat wordt uitgevoerd wanneer er een op handen zijnde afspraak is, die gemarkeerd is als 'belangrijk'. Het commando zal naar de shell van de gebruiker gestuurd worden, waar het door de shell uitgevoerd wordt. Om van de gewenste shell gebruik te maken, wordt gebruik gemaakt van de $SHELL omgevingsvariabele. Er wordt gebruik gemaakt van /bin/sh, indien de variabele leeg is.

Voorbeeld: Stel dat het commando mail uit te voeren is op het systeem van de gebruiker. Men kan dan het volgende commando gebruiken om op de hoogte gesteld te worden van een op handen zijnde afspraak (de beschrijving van de afspraak zal ook te zien zijn in de body van de mail):

calcurse --next | mail -s "[calcurse] upcoming appointment!" user@host.com
notify-daemon_enable (default: no)
If set to yes, daemon mode will be enabled, meaning calcurse will run into background when the user's interface is exited. This will allow the notifications to be launched even when the interface is not running. More details can be found in section 'Background mode'.
notify-daemon_log (default: no)
If set to yes, calcurse daemon activity will be logged (see section files).

6. bekende bugs

Wanneer calcurse gebruikt maakt van een zwart-wit schema terwijl de $TERM variabele is ingesteld op xterm-color, zullen er verkeerde items gemarkeerd worden. Gebruik om deze bug op te lossen, xterm-xfree86 in plaats van xterm-color in de variabele $TERM, adviseert Thomas E. Dickey (xterm maintainer):

"De waarde van xterm-color voor $TERM is geen goede keuze voor XFree86 xterm, omdat het vaak gebruikt wordt voor een optie in terminfo, dat bce niet ondersteunt. Maak gebruik van de xterm-xfree86 optie die met de xterm van XFree86 wordt gedistribueerd (of eenzelfde die wordt gedistribueerd met ncurses)."

7. Het melden van bugs en aanmerkingen

Meldt bugs en aanmerkingen alstublieft aan:

calcurse @ culot . org

Of aan de auteur:

frederic @ culot . org

8. Hoe kan ik helpen?

Mocht je mee willen helpen aan het project, dan kan je ten eerste laten weten wat je wel en niet goed vindt, en of er nog dingen zijn die je mist in calcurse. Ook wordt het vertalen van calcurse berichten en documentatie zeer gewaardeerd.

Noot: Alle hulp bij het 'internationaliseren' van calcurse wordt zeer op prijs gesteld, maar voordat je begint, mail dan eerst naar calcurse-i18n @ culot . org, om te weten te komen of iemand anders al met een vertaling naar jouw taal bezig is.

8.1 Vertalen van de documentatie

De doc/ directory van het bronpakket bevat alle vertalingen van de handleidingen van calcurse. Als de handleiding van je moedertaal echter nog niet aanwezig is, wordt het zeer op prijs gesteld als je kunt helpen met de vertaling.

Kopieer eenvoudig de bestaande handleiding naar manual_XX.html, waar XX de code is van je taal. Vertaal dan het zojuist aangemaakte bestand en zend het naar de auteur (zie Het melden van bugs en aanmerkingen), zodat het bij de volgende versie van calcurse gevoegd can worden.

8.2 calcurse i18n

Zoals eerder gezegd, maakt calcurse gebruikt van gettext om berichten weer te geven in meerdere talen. Deze sectie informeert hoe de berichten te vertalen in je moedertaal. Deze howto is echter met opzet incompleet, en verlegt de focus op het werken met gettext voor calcurse. Voor meer gespecificeerde informatie of om het grotere geheel te begrijpen, is er de GNU gettext handleiding:

http://www.gnu.org/software/gettext/manual/

In principe, zijn er drie verschillende mensen bezig in de vertaalketen: programmeurs, de vertaal coördinator, en de vertalers. Na in vogelvlucht uit te leggen hoe dingen werken, zal de taak van de vertaler beschreven worden.

8.2.1 Overzicht

Om het mogelijk te maken om teksten weer te geven in de taal van de gebruiker, zijn er twee stappen vereist: internationalisatie (i18n) en localisatie (l10n).

i18n zorgt ervoor dat calcurse meerdere talen ondersteund. De programmeurs markeren de te vertalen tekst (strings genaamd) en bieden een manier aan om deze direct te vertalen als calcurse gestart is.

l10n zorgt ervoor dat de i18n-de calcurse zich instelt op de taal van de gebruiker, dus worden de door de programmeurs gemarkeerde strings vertaald, en wordt de omgeving correct ingesteld, zodat calcurse gebruik kan maken van de vertaling.

Dus, de te vertalen strings worden eerst gemarkeerd door de programmeurs binnen in de C broncode, dan worden ze verzameld in een sjabloon bestand (calcurse.pot - de pot extensie staat voor portable object template, wat zoiets als overdraagbaar object sjabloon betekent). De inhoud van deze sjabloonbestanden worden dan samengevoegd met de vertaalbestanden van elke taal (fr.po voor frans, bijvoorbeeld - waar po voor portable object staat, dus bedoeld om gelezen en gewijzigd te worden door mensen). Dit bestand wordt door een vertaalteam vertaald, en verzonden naar de ontwikkelaars. Bij het compileren wordt voor efficientie een binaire versie van dit bestand gemaakt (fr.mo - mo staat voor machine object, dus met als doel gelezen te worden door programma's), en geïnstalleerd. calcurse gebruikt dit bestand dan, om de strings te vertalen volgende de instellingen van de locale van de gebruiker.

8.2.2 Taken van de vertaler

Stel dat iemand met het vertalen naar een nieuwe taal wil beginnen. Dan zijn dit de stappen die gevolgd moeten worden:

Nu fr.po aangemaakt is, kan de vertaler beginnen.

8.2.3 po-bestanden

De indeling van de po-bestanden is vrij simpel. Po-bestanden bestaan uit vier onderdelen:

 1. locatie regels: informeert waar de strings gevonden kunnen worden (bestandsnaam en regelnummer), in het geval dat je het een beetje in context wilt zien.
 2. msgid regels: de te vertalen strings.
 3. msgstr regels: de vertaalde strings.
 4. regels met een '#' ervoor: commentaar (sommige met een speciale betekenis, zoals we verderop zullen zien).

Eigenlijk, hoef je alleen de msgstr regels te vullen met de vertaling van bovenstaande msgid regels.

Een paar aanmerkingen:

Fuzzy strings
Wanneer je een string tegenkomt die gemarkeerd is met "#, fuzzy", zal calcurse de vertaling niet gebruiken totdat je iets verandert. 'Fuzzy' betekent dat de string al vertaald is, maar sindsdien is veranderd in de broncode van het programma, of dat het een nieuwe string is, waar gettext zelf een ruwe vertaling van heeft gemaakt, gebaseerd op andere strings in het bestand. Het komt erop neer dat je de vertaling moet nakijken. Soms is er een kleine verandering in de originele string, omdat er een typfout is verbeterd. In dit geval hoeft er niets te veranderen. Maar het kan ook zo zijn dat de vertaling niet juist meer is, en een verandering noodzakelijk is. Als de vertaling weer in orde is, wis dan de regel met "#, fuzzy", en dan zal de vertaling weer gebruikt worden in calcurse.
c-format strings en speciale tekens
Sommige string hebben het volgende commentaar: "#, c-format". Dit betekent dat een deel van de te vertalen string een speciale betekenis heeft voor het programma, en niet veranderd mag worden. Bijvoorbeeld, het teken %, gebruikt als "%s". Dit betekent dat calcurse dit teken zal vervangen met een andere string. Het is dus belangrijk dat het niet verwijderd wordt. Er zijn ook andere tekens zoals \, gebruikt als \n of \t. Verander ook deze niet. Het zijn respectievelijk tekens voor einde-van-de-regel, en een tab.
Vertalingen mogen afgebroken worden
Zodra een regel te lang wordt, kan je hem splitsen als volgt:
msgid ""
"een hele lange regel"
"de volgende regel"
    
het begin van het po-bestand
Aan het begin van het po-bestand, vormt de eerste string de 'header', waar verschillende soorten informatie kan worden ingevuld. Het belangrijkste is de karakterset. Het zou er als volgt uit moeten zien:
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
    
Het is ook belangrijk dat het Last-Translator veld wordt ingevuld, zodat nieuwe vertalers zich bij je kunnen aanmelden, of dat mensen contact kunnen opnemen als ze aanvullingen hebben of typfouten gevonden hebben. Je kan zowel een naam/bijnaam, of email adres invulllen, zoals bijvoorbeeld:
"Last-Translator: Frederic Culot <frederic@culot.org>\n"
    
Commentaar
Het toevoegen van commentaar (regels die beginnen met het karakter '#', is een juiste manier om problemen met vertalingen te markeren voor proeflezers of andere vertalers.
De lengte van strings
calcurse is een curses/console programma, dus het is nauw verbonden met het aantal kolommen dat de terminal gebruikt. Dit is iets om in gedachten te houden bij het vertalen. Vaak moet een string op een enkele regel passen. Het beste is dus om niet zomaar de strings te vertalen, maar om eerst te kijken waar ze weergegeven worden in het programma, en pas dan te vertalen.
Een paar nuttige hulpmiddelen
Het po-bestandsformaat is vrij simpel, en het bestand kan gewijzigd worden met een standaard tekst-editor. Maar er zijn een paar gespecialiseerde hulpmiddelen, die je misschien handig vindt bij het vertalen:
En als laatste
Ik hoop dat je het leuk vindt om bij te dragen aan een 'geïnternationaliseerde' wereld. :) Mocht je nog vragen hebben, schroom dat niet om contact met me op te nemen via frederic @ culot . org.

9. Links

Deze sectie bevat links en referenties welke je misschien interesseren.

9.1 calcurse homepage

De calcurse homepage is hier te vinden:

http://culot.org/calcurse

9.2 calcurse mededelingenlijst

Mocht je interesse hebben in het project, en op de hoogte wilt worden gehouden als er een nieuwe versie uitkomt, kan je jezelf inschrijven op de calcurse mededelingenlijst. Je ontvangt dan een email zodra er iets nieuws is in calcurse.

Om je in te schrijven, zend dan een email naar calcurse-announce @ culot . org met "subscribe" ingevuld bij 'onderwerp'.

9.3 calcurse RSS feed

Nog een mogelijkheid om op de hoogte te blijven over nieuwe versies is om de RSS feed te volgen:

http://culot.org/calcurse/news_rss.xml

Deze RSS feed wordt iedere keer vernieuwd als er een nieuwe versie van calcurse beschikbaar is, waarbij ook de nieuwe opties beschreven worden.

9.4 Links

Voor meer informatie over het ical-formaatspecificatie (rfc2445):

http://tools.ietf.org/html/rfc2445

De pcal projectpagina kan hier gevonden worden:

http://pcal.sourceforge.net/

10. Dankwoord

Het is tijd om de mensen te bedanken, zonder wie dit programma niet zou bestaan! Hier is een lijst met mensen die ik graag wil bedanken:

En als laatste wil ik graag de mensen bedanken die calcurse gebruiken, en mij aanvullingen en opbouwende kritiek stuurden.